Legislativa

  • Zákon č. 263/2016 Sb. (Nový atomový zákon) ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje ve znění pozdějších předpisů.
  • Doporučení SÚJB: Metodika pro stanovení radonového indexu pozemku.
  • Doporučení SÚJB: Měření a hodnocení ozáření z přírodních zdrojů ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi.

a další