Ceník

Radonový průzkum na pozemcích - stanovení radonového indexu pozemku:

  • základní cena měření radonu na pozemku pro stavbu rodinného domu nebo obecně pro menší stavby je 2.950,- Kč, v základní ceně je zahrnuta doprava do vzdálenosti 25km od nejbližšího výjezdového místa,
  • doprava do vzdálenosti 25km od nejbližšího výjezdového místa je zahrnuta v základní ceně měření, doprava nad 25km je účtována 10,- Kč/km z nejbližšího výjezdového místa na místo měření a zpět. „Ilustrativní příklad: vzdálenost místa měření od nejbližšího výjezdového místa je 40km, vzdálenost do 25km je zahrnuta v základní ceně měření, na rámec základní ceny je účtován zbytek vzdálenosti na místo měření a zpět, tedy 2 x 15km x 10,-Kč/km, tj. 300,-Kč a celková cena je 2.950,- + 300,- = 3.250,-Kč.“
  • Cena je konečná, neplátce DPH.

Výjezdová místa:

Praha 9 - Letňany, Hl. m. Praha  

Klatovy, okres Klatovy, Plzeňský kraj


Měření radonu v objektech (týdenní měření):

  • základní cena měření radonu v objektech je 1.900,-Kč, v základní ceně jsou 2 měřené pobytové místnosti a doprava do vzdálenosti 25km od nejbližšího výjezdového místa,
  • konečná cena měření se odvíjí od dispozice měřeného objektu, u rodinných domů jsou nejčastěji měřeny 2-3 pobytové místnosti, za každou další měřenou místnost nad 2 připočítáme k základní ceně 650,-Kč, počet měřených míst v závislosti na dispozici objektu se řídí Metodikou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, v případě rodinných domů se u nepodsklepeného objektu měří každá pobytová místnost v prvním nadzemním podlaží (podlaží v kontaktu s podložím), třetina pobytových místností v podlaží nad kontaktním a ve vyšších podlažích vždy jedna pobytová místnost, v případě podsklepených objektů pak každá pobytová místnost v suterénu (např. dílna, posilovna, hobby místnost, ne technické místnosti, garáže a sklady), polovina pobytových místností v prvním nadzemním podlaží a ve vyšších podlažích vždy jedna pobytová místnost,
  • doprava do vzdálenosti 25km od nejbližšího výjezdového místa je zahrnuta v základní ceně měření, doprava nad 25km je účtována 10,-Kč/km z nejbližšího výjezdového místa 2x na místo měření a zpět. „Ilustrativní příklad: vzdálenost místa měření od nejbližšího výjezdového místa je 40km, vzdálenost do 25km je zahrnuta v základní ceně měření, na rámec základní ceny je účtován zbytek vzdálenosti 2x na místo měření a zpět, tedy 2 x 2 x 15km x 10,-Kč/km, tj. 600,-Kč a celková cena je v případě 2 měřených pobytových místností 1.900,- + 600,- = 2.500,-Kč. V případě objektu se 3 měřenými místnostmi ve stejné vzdálenosti je cena 1.900,- + 650,- + 600,- = 3.150,-Kč.“
  • Cena je konečná, neplátce DPH.

Výjezdová místa:

Praha 9 - Letňany, Hl. m. Praha

Klatovy, okres Klatovy, Plzeňský kraj


U větších pozemků a objektů Vám cenovou nabídku na měření radonu rádi a zdarma na vyžádání zpracujeme.