Měření radonu - Praha, Středočeský kraj, Plzeňský kraj

Zajišťujeme RADONOVÝ PRŮZKUM NA POZEMCÍCH (RADONOVÝ INDEX POZEMKU) A MĚŘENÍ RADONU V OBJEKTECH pro regiony Praha, Středočeský a Plzeňský kraj.


U větších objektů a pozemků provádíme radonové měření a stanovujeme radonový index pozemku po celé ČR.

Radonový průzkum na pozemcích

Radonový průzkum, na základě kterého stanovíme radonový index pozemku, je ze zákona vyžadován před podáním žádosti o stavební povolení/ohlášení stavby s pobytovými místnostmi. Radonový průzkum na pozemku je jednorázové měření, na rozdíl od měření radonu ve stavbách, které trvá týden.


Radonový průzkum je důležitý, přispěje ke zdravému bydlení Vás i Vašich blízkých. Podcenit radonové riziko nebo radonový průzkum neprovést, se nevyplácí.

Radonový index pozemku

Radonový index pozemku je stanoven na základě výsledků měření radonu na pozemku a určení plynopropustnosti zemin a hornin a geologických poměrů v lokalitě pozemku. Radonový index je důležitý pro návrh protiradonových opatření.

Radonové měření ve stavbách (týdenní měření)

Radonové měření v novostavbách je využíváno před kolaudací/souhlasem s užíváním stavby, pokud byl na základě předchozího měření v rámci přípravy stavby stanovený vyšší než nízký radonový index stavby.


Radonové měření ve stávajících objektech slouží pro informaci majitele nebo uživatele objektu o tom, jaká je uvnitř stavby objemová aktivita radonu. Toto radonové měření ukáže, zda jsou nutná další opatření, aby radon do objektu nepronikal.

Radon

Radon je plyn pronikající do staveb nejčastěji z podloží s půdním vzduchem. Radon je škodlivý svými produkty vznikajícími, když se radon přeměňuje. Takto přeměněný radon, který je zdrojem záření alfa ve vzduchu, v němž je radon ve velkém množství obsažen, je pro člověka nebezpečný.


Radon na pozemku určíme měřením, na základě kterého se stanoví radonový index pozemku, sloužící pro návrh protiradonových opatření u nově navrhovaných staveb.


Radonové měření v novostavbách slouží jako kontrola provedení protiradonových opatření. Měření radonu v objektech je důležité pro informování uživatele objektu jaká je uvnitř stavby objemová aktivita radonu.