Legislativa

  • zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využití jaderné energie a a ionizujícího záření ve znění pozdějších předpisů - „Atomový zákon“ ve smyslu novely z roku 2002 - zákon č.13/2002 Sb.
  • prováděcí vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb „o radiační ochraně“
  • Doporučení SÚJB: Metodika pro stanovení radonového indexu pozemku -Radiační ochrana, SÚJB, 2004

a další